VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH VYSAVAČŮ NA KONKRÉTNÍCH MÍSTECH VE VÝROBĚ

Průmyslový vysavač Sibilia S10E ve společnosti Bombardier
Průmyslový vysavač Sibilia S10 (37kW) s výklopným zásobníkem na podvozku Tatra

VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH VYSAVAČŮ NA KONKRÉTNÍCH MÍSTECH VE VÝROBĚ

Skladovací prostory surového materiálu:
Použití průmyslového vysavače umožňuje sběr a opětovné získání uniklého surového materiálu z železničních vagónů a při vykládce lodí, kolem převodníků a dopravníků ze zásobníků a z vagónů na další procesy. Mezi surové materiály patří železná ruda, tabletová železná ruda, uhlí, vápenec, vápno, písek, štěrk, dolomit a fluorit. Dobrých výsledků
je dosaženo při přepravě na vzdálenost 200m pro lehčí materiály, jako jsou uhlí a vápno, a 100m pro materiály těžší, např. železná ruda nebo peletky.

Vysoké pece:
Umožňuje odsávání uniklého materiálu z dopravníků vedoucích do skladovacích košů vysokých pecí, šachet a kolem nákladních vah; vyčištění dopravních systémů od popílku a odstranění grafitu z jeřábových mostů, povrchu vozovky a různých stavebních konstrukcí.

Koksovny:
Umožňuje odsávání surového rozsypaného materiálu v místech, kde probíhá drcení a třídění, kolem dopravníků a přechodníků vedoucích do skladovacích košů.

Odsávání menších kousků koksu a prachu v místech, kde probíhá drcení a třídění, kolem dopravníků a přechodníků vedoucích do skladovacích košů.

Aglomerace:
Umožňuje odsávání rozsypaného materiálu z dopravníkových systémů přinášejících materiál do aglomerace, kolem aglomerace a dopravníků určených pro přenos strusky do skladovacích košů vysokých pecí; očištění stavebních konstrukcí od nahromaděného prachu.

Vanové pece:
Umožňuje odsávání popílku z kontrolních komor a potrubí šachet na odpadní teplo. Popílek může být přepravován buď suchý nebo vlhký na vzdálenost až 100 - 140m. Další využití vysavače zahrnuje odstraňování grafitu a prachu z komor regenerátoru,
z jeřábových mostů, povrchu vozovek a dalších stavebních konstrukcí.

Základní kyslíkové pece:
Likviduje rozsypané vápno okolo dopravníkových systémů až do vzdálenosti 200m. Odstraňuje grafit
z jeřábových mostů, povrchu vozovek a dalších stavebních konstrukcí.

Hlubinné pece:
Umožňuje odsávání popílku z kouřovodů hutnických pecí, čištění vozíků a šachet na strusku a čištění jeřábových mostů a vozovek; odstraňování usazenin nahromaděných v hlubinných pecích.

Válcovací stolice:
Odstraňuje mokrý nebo suchý šupinatý povrch oceli z ohřívacích pecí, pod nakládacími deskami pecí, z válečkových dopravníků, přepravních desek, chladicích loží a nepřístupných jam na ocelové šupiny, které mohou být přepravovány až na vzdálenosti větší než 100m. Čistí mosty a stavební konstrukce.

Slévárny:
Pomáhá k odstranění písku a rozsypaného materiálu kolem dopravníků a výtahů a čištění jímek okolo strojních zařízení. Odsává uniklý materiál kolem vibračních jam a odlévacích forem. Umožňuje opětovné získání ocelových broků používaných při pískování. Čistí prachové potrubí, vzduchové filtry a komíny pecí.

Voda a kanalizace:
Umožňuje odstranění písku a jiných filtračních nečistot z filtrů a čističek. Čištění digestoří, usazovacích nádrží, kalových jíme
k a nádrží Imhoff.

Universální využití:
Čistí emisní kontrolní zařízení jako jsou vzduchové filtry, elektrostatické odlučovače a jiná pomocná zařízení.
Čistí odtokové příkopy a potrubí, usazovací nádrže a odkališťe. Umožňuje sběr uniklého materiálu kolem železničních kolejí a odstranění odpadů, čištění nákladních člunů, odčerpávání zatopených sklepů a jímek a odbahňování nádrží a zahušťovadel.