BEZPRAŠNOST V CEMENTÁRNÁCH JE DŮLEŽITÁ

Průmyslový vysavač Sibilia S10E ve společnosti Bombardier
Průmyslový vysavač Sibilia S10 (37kW) s výklopným zásobníkem na podvozku Tatra

DŮLEŽITOST BEZPRAŠNÉHO PROSTŘEDÍ V CEMENTÁRNÁCH

Při výrobě, dopravě a skladování cementu dochází často k úniku prachu a dalších použitých materiálů . Firma Sibilia vysvětluje, proč je důležité udržovat prostředí cementárny čistotě a nabízí několik  účinných způsobů, jak toho dosáhnout.
K úniku prachu v cementárnách dochází i při používání nově přijatých technologií a úsilí zachovat a renovovat strojové vybavení. Uniklé materiály se skládají z nezpracovaných surovin, přísad, fosilních paliv, popela a samotného cementu. Ve středně velké cementárně je průměrný únik prachu odhadován přibližně na 15t materiálu denně, což představuje značné náklady pro podniky, především pokud jde o:

 

 • snížení produkce.
 • neefektivní a nepřetržitý servis strojů.
 • zvýšené riziko úrazů a nemocí.

 

Tyto problémy jsou způsobené především složitostí celého procesu výroby cementu, použitím široké škály materiálů při výrobě a v neposlední řadě i velikostí výrobních hal.
V úvahu je třeba vzít i nařízení týkající se průmyslových emisí do ovzduší. Směrnice 2008/1/ES
v tomto ohledu uvádí, že všechny výrobní závody - jak nové, tak již existující - musí splňovat následující požadavky:

 

 • použít všechna vhodná preventivní opatření proti úniku materiálu, především nejlepší dostupné metody výroby (ty které vytvářejí nejméně odpadu, používají méně nebezpečných látek a jsou schopné vzniklé látky získat zpět a recyklovat je, atd.)
 • zabránit jakýmkoliv únikům větších rozměrů.
 • recyklovat nebo likvidovat odpad způsobem s co nejmenší možností znečištění prostředí.
 • účinněji využívat energii.
 • zajistit prevenci nehod a omezení škod.
 • po dokončení činnosti uvést pracovní místo do původního stavu.

 

Kromě výše uvedených požadavků musí hlavní výrobci cementu také přijmout certifikaci ISO 14000, která řídí procesy kontroly a vlivu na životní prostředí. Tato certifikace poskytuje základní strukturu pro rozvoj systému managementu životního prostředí a podporu programu auditu.

V dnešní době je udržení bezprašného a čistého pracovní prostředí nepostradatelnou realitou v každém kroku výrobního a distribučního procesu.
Hlavní důvody k čištění cementáren jsou:

 

 • využití uniklého materiálu.
 • udržení čistých a efektivních výrobních linek, což značně snižuje náklady na údržbu a prodlužuje životnost strojů.
 • ke snížení rizika poruch a havárií.
 • vyšší bezpečnost obsluhy, což má za následek snížení nehodovosti a rizik nemocí způsobených prašným prostředím.
 • zlepšení kvality životního prostředí a zdraví .
 • vyšší kvalita konečného výrobku bez kontaminace.


Nejlepší způsob, jak udržet všechny výrobní závody čisté, je použití uzavřených dopravníkových linek, dobrých odprašovacích systémů a samozřejmě použití výkonných průmyslových vysavačů.
Průmyslové vysavače jsou používány téměř v každém kroku výrobního procesu.

 

VÝHODY POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉHO VYSAVAČE

 • snížení doby čištění. Ve srovnání s dobou ručního čištění, se čas úklidu pomocí vysavače sníží o více než čtyřikrát..
 • snížení počtu pracovníků potřebných k úklidu.
 • bezprašné prostředí. Při ručním čištění je spousta prachu rozptýlena do vzduchu, vysavač však odsává produkt a zároveň zabraňuje rozptýlení prachu.
 • veškerý odsátý produkt je uložen v kontejneru, který lze snadno přepravovat a vyprázdnit na místě pro to určeném.
 • za pomoci zvláštních trysek je čas odsání a transportu velkého množství materiálu velmi krátký. Například pomocí výkonného 90KW vysavače a příslušenství DN 100 je možné odsát přibližně 25 tun cementu za jednu hodinu.


PEVNÉ INSTALACE ČISTÍCÍCH SYSTÉMŮ

Ve více podlahových budovách a velkých výrobních halách se obecně doporučuje používat pevné čisticí systémy vybavené přívody, které jsou připojené v blízkosti sběrných míst na odsávání materiálu.
Existuje zde několik výhod jako jsou snadný přístup, praktický provoz a značné úspory nákladů.

 

 • vstupy do sacího potrubí jsou umístěny v blízkosti míst, které mají být vyčištěny.
 • snadné čištění i v místech, kam je za normálních okolností obtížné se dostat ( např. víceúrovňové prostory s úzkým prostorem okolo, tunely pod dopravníkovými pásy, korečkové výtahy, atd.)
 • veškerý odsátý materiál je přepraován systémem, je tedy zapotřebí pouze minimmální pracovní síly.
 • všechen odsátý materiál je shromažďován v jednom kontejneru s velkou kapacitou a snadnou přepravu.


V průběhu balení, kdy je velmi obtížné zabránit úniku prachu, je obvykle nutné pevné připojení sacího systému s nepřetržitým vyprazdňování kontejneru. Nachytaný prach je postupně nashromážděn a vložen zpět do procesu balení, což je značná hospodářská výhoda.
K doplnění sacího systému umístěného v cementárně je, z bezpečnostních důvodů, doporučena instalace vysavačů třídy ATEX a to především tam, kde hrozí nebezpečí v´ýbuchu, jako je např. v prostorách s uskladněným uhlím.
Směrnice ATEX 94/9/EU byla přijata Evropskou unií s cílem sjednotit technické a právní požadavky členských zemích pro produkty určené k použití v prostředí s možným nebezpečím výbuchu.

 

SACÍ BAGRY INSTALOVANÉ NA VALNÍCÍCH A PŘÍVĚSNÝCH VOZÍCÍCH

Výkonné a všestranné, to je skupina vysavačů umožňující odsávání veškerých druhů materiálu, např. štěrku a nečistot do průměru 60 mm, nejjemnějšího prachu, kalů a kapalin.
Jejich velké sběrné nádrže mohou být vyprazdňovány pomocí gravitace (hydraulické písty otevřou zadní dveře a zvednou nádrž), nebo pomocí integrovaného vzduchového systému, který vytlačí nasbíraný materiál z nádrže do skladovacích sil k tomu určených.
Vysavač může být nainstalován na
pevnou plošinou, oddělitelné systémy, jako jsou výměnné nástavby nebo nástavby s hydraulickou rukou, nebo na nákladní vozy, které zákazníci již používají. Stejné vozidlo může být použito pro různé účely.
Dieselové verze vysavačů mají nezávislé pomocné motory umožňující výrazné snížení spotřeby paliva a všechny verze sacích jednotek jsou k dispozici také s elektrickým motorem.
Firma Sibilia je specialistou na výrobu a konstrukce průmyslových vysavačů. Společnost obchoduje s čištícími stroji v těžkém průmyslu a dodává systémy šité na míru pro různé projekty a instalace již více než 60 let.
Aby firma zjistila, jestli její produkty odpovídají potřebám svých klientů, úzce s nimi spolupracuje. Sibilia vyvíjí stále nové produkty a soustavně je vylepšuje právě na základě konkrétních požadavků zákazníků.
S výkonným průmyslovým sacím systém ve výrobní hale nebo na stavbě,  je prostředí, vybavení i zaměstnanci bezpečnější a čistší.