SPALOVNA ODPADŮ

Průmyslový vysavač Sibilia S10E ve společnosti Bombardier
Průmyslový vysavač Sibilia S10 (37kW) s výklopným zásobníkem na podvozku Tatra

SPALOVNA ODPADŮ

 

 ODSÁVANÝ MATERIÁL: prach, bláto, neshořelé zbytky ze spalovacích kotlů
 POPIS APLIKACE: centralizovaný sací systém složený z výkonné sací jednotky, odpadního zásobníku s filtrem a pevným sacím potrubím dlouhým 250m
 VÝHODY: bezprašný sběr prachu a dalšího odpadu z celé spalovny, zkrácení času potřebného k čištění, úspora pracovní síly, zvýšení bezpečnosti práce