PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE

Průmyslový vysavač Sibilia S10E ve společnosti Bombardier
Průmyslový vysavač Sibilia S10 (37kW) s výklopným zásobníkem na podvozku Tatra

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE jsou stroje určené zpravidla k odsávání usazeného prachu, kapalin nebo jiných materiálů. Přestože většina průmyslových vysavačů je určena k čištění, tzn. odsátý materiál se stává odpadem, který se buď likviduje nebo recykluje, existují i aplikace, kdy je možné průmyslové vysavače velmi efektivně nasadit pro přesun velkého množství materiálů - sypkých i kapalných - z jednoho místa na druhé. V kombinaci s volitelným zařízením, jakým jsou nejrůznější sila, předseparátory, vibrační síta, pytlovací zařízení a další, lze pomocí ucelených sacích systémů řešit velkou část manipulace s materiálem ve výrobních i skladovacích provozech.

Oddělení PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE obsahuje následující pod-sekce, kdy jsou stroje rozděleny podle typu phonu:

 

VYSAVAČE ELEKTRICKÉ

VYSAVAČE DIESELOVÉ

VYSAVAČE NA STLAČENÝ VZDUCH

 

V případech, kdy je nutné řešit odsávání vzdušného prachu ještě před jeho usazením, se nasazují spíše stroje ze sekce PRŮMYSLOVÉ FILTRY.

 

 

Naše společnost dodává PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE i komplexní sací systémy v nejrůznějších provedeních, s širokou škálou volitelného vybavení a příslušenství a zpravidla sestavené přímo "na míru" pro konkrétní aplikaci. Situace v každém průmyslovém provozu se více či méně liší od ostatních aplikací a proto před samotným sestavením cenové nabídky naši odborníci nejdříve nezávazně zjišťují důležitá vstupní data (např. sypná hmotnost odsávaného materiálu, požadované množství odsátéhoé materiálu za jednotku času, speciální vlastnosti materiálu, klasifikace výbušnosti prostředí atd.), jejichž analýzou se následně dobereme k optimálnímu řešení. Tuto optimální variantu dále konzultujeme se zákazníkem tak, abychom našli konfiguraci, která nejenom splňuje zadávací výkonové parametry, ale vyhovuje zákazníkovi i po stránce fiananční náročnosti investice.